บริการของเรา


ประกอบกิจการ ถอด แยก บดย่อย

บริษัทของเราได้ประกอบกิจการ ถอด แยก บดย่อย เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ มิเตอร์และมอเตอร์ใช้แล้ว เพื่อนำโ...

ประกอบกิจการนำโลหะกลับมาใช้ประ...

บริษัทของเราได้ประกอบกิจการ ถอด แยก บดย่อย เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ มิเตอร์และมอเตอร์ใช้แล้ว เพื่อนำโ...

ประกอบกิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใ...

บริษัทของเราได้ประกอบกิจการ ถอด แยก บดย่อย เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ มิเตอร์และมอเตอร์ใช้แล้ว เพื่อนำโ...

Scroll to Top