ประกอบกิจการนำโลหะกลับมาใช้ประโยชน์

A009
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
บริษัทของเราได้ประกอบกิจการ ถอด แยก บดย่อย เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ มิเตอร์และมอเตอร์ใช้แล้ว เพื่อนำโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอย่างถูกต้อง ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ตั้งใจพัฒนาบริษัทและบุคคลกรของเราด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจเสมอมาพวกเราบริษัท จินสือ เทรดดิ้ง จำกัด อยากให้ความมั่นใจ ด้วยศักยภาพและความพร้อมของบริษัทเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการค้าในครั้งนี้และตลอดไป

ความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top